Politica de conformitate a exporturilor Update ASBISC Enterprises PLC

Politica grupului ASBIS este de a respecta pe deplin toate legile și reglementările care guvernează exportul produselor, serviciilor, software-ului și datelor tehnice contractate de ASBIS cu numeroși furnizori, precum și de propriile produse, servicii, software și date tehnice. Fiecare angajat trebuie să fie dedicat pentru a asigura aceste conformități. Toate departamentele de vânzări, servicii, transport, contabilitate și alte tipuri de personal care ar putea fi implicate în export trebuie să fie familiarizate și să revizuiască în mod regulat:

pentru a asigura conformitatea cu reglementările. O atenție deosebită ar trebui acordată atunci când se eliberează informații tehnice cetățenilor străini, în străinătate sau nu, în transmiterea electronică a datelor / software-ului și în cazul manipulării exporturilor.

Sub nicio circumstanță personalul ASBIS nu va expedia sau vinde orice produs contrar legilor aplicabile în materie de export sau nu vor compromite aceste legi pentru câștig personal. Nici vânzările, nici expedierile nu vor fi realizate de invidiuali și/sau firme care apar în Denied Parties Lists (Lista Partidelor Interzise), și/sau în baza de date a sancțiunilor UE, și/sau în orice control și reglementări aplicabile pentru export și/sau oricăror firme deținute de sau asociate cu individuali care fac parte din acele liste.

Mai mult de atât, comenzile sau expedierile nu vor fi efectuate către nicio țară care face obiectul sancțiunilor economice sau comerciale expuse de S.U.A și/sau EU, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel. Nerespectarea acestor reglementări poate duce la impunerea de amenzi și sancțiuni penale și/sau civile, inclusive impunerea de sancțiuni uriașe asupra ASBIS.

În plus, reglementările sunt în vigoare care pun accentul pe utilizarea finală și / sau pe utilizatorul final al articolelor exportate (vezi Statele Unite 15 CFR 744.1 Interzicerea generală 4). Ca urmare, ASBIS trebuie să fie vigilent în investigarea clienților și a tranzacțiilor. Prin urmare, este mai important ca oricând ca principiile"Know Your Customer" să fie înțeleși și implementați pentru ca ASBIS să poată îndeplini standardul "know" necesar.

În special, nu se poate face nicio tranzacție atunci când se vor trata persoane fizice, companii și țări implicate în proliferarea de rachete nucleare și chimice / biologice și / sau arme fără licență din partea Departamentului de Comerț din S.U.A. și / sau a autorității UE aplicabile.

Directorii generali și directorii de vânzări ai fiecărei entități din cadrul grupului ASBIS sunt responsabili în comun pentru adoptarea formală a politicii în entitățile sale respective, în implementarea și respectarea acestora. Această politică va fi adusă la cunoștința fiecărui angajat legat de export (PLM, PLSM, vânzări, servicii, logistică, contabilitate etc.) și pus la dispoziția oricărui angajat al companiei prin plasarea acesteia în panoul de anunțuri, încorporând în manualul de personal sau prin alte mijloace, la discreția GM. În mod regulat, tot personalul respectiv este instruit cu privire la domeniul de aplicare și la aplicarea conformităților cu controlul exporturilor.

Nerespectarea sau posibila nerespectare a oricăror legi și regulamente de export care devine cunoscute unui angajat al ASBIS vor fi raportate imediat Consiliului de Administrație al ASBISC Enterprises PLC.